Preklady

Ponúkame preklady textov zo slovenského, nemeckého ale i anglického jazyka a opačne

Viac INFO

Kurzy

Kurzy pre deti, dospelých, firemná výučba, výučba nemeckého a anglického jazyka

Viac INFO

Asistenčné služby

Asistenčné služby pri rôznych situáciách, ktoré vyžadujú znalosť cudzieho jazyka.

Viac INFO

Komunikácia

Tlmočenie a komunikácia so zahraničnými úradmi a inštitúciami (telefonáty, mailová komunikácia)

Viac INFO

PhDr. Regina Pinková

Lektorka nemeckého a anglického jazyka
Vzdelanie:

Štátne skúšky – FFUK Bratislava, odbor: všeobecné dejiny, slovenské dejiny, filozofia, pedagogika, psychológia (2002)
Rigorózna skúška – UMB Banská Bystrica, odbor: dejiny (2007)
Všeobecná štátna skúška  – Štátna jazyková škola, Banská Bystrica, odbor: nemecký jazyk – úroveň C1/C2 (2008)
Österreichisches Sprachdiplom – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Wien (2011)
Goethe Zertifikat – Goethe Institut, München (2013)
Certificate – Internal Auditor ISO/IEC 27001:2005, QSCert spol.s.r.o., München, Deutschland (2014)
Certificate – External ISMS Auditor  QSCert spol.s.r.o., München, Deutschland (2014)
Zertifikat - Auditor nach ISO/IEC 27001 (TÜV) TÜV Saarland, Oldenburg, Deutschland (2014)
FCE Cambridge English B2, Cambridge Assessment (2018)
EF Certificate English B2, EF Institute Manchester (2018)