Nemčina

Aktuálne prebiehajúce kurzy:

deti 6 -9 rokov – streda o 15:15 hod.

deti 3-6 rokov – streda o 16:45 hod.

deti 2. stupeň ZŠ začiatočníci – pondelok o 17:00 hod.

deti 2. stupeň ZŠ pokročilí – streda o 17:30 hod.

dospelí A2 – B1 – piatok o 16:00 hod.

 • (vekové kategórie 5-18 rokov)
 • skupinové kurzy
 • doučovanie pre všetky typy škôl – ZŠ, SŠ, VŠ, pomoc s domácimi úlohami, projektami, skúšanie, gramatika, konverzácie
 • príprava na komisionálne skúšky

http://www.nemcinabb.sk

Kurzy nemčiny pre dospelých

 • (všetky vekové kategórie, skupinové i individuálne kurzy)
 • výučba nemčiny pre rôzne účely ​
  • práca v zahraničí alebo využitie nemčiny v práci na Slovensku (pracovný pohovor v nemčine, základné znalosti potrebné na úspešné zvládnutie pohovorov)
  • štúdium na VŠ – príprava na prijímacie skúšky
  • príprava na maturitné skúšky v nemeckom jazyku na školách na Slovensku
 • materiály: Deutsch für alle – jednoduché zvládnutie od základov až po plynulú komunikáciu

Firemná výučba

 • skupinové i individuálne kurzy, zameranie na obchodnú a právnu nemčinu
 • bezplatné testovanie vedomostí predtým, než sa rozhodnete pre niektorý z kurzov – formou testu a úvodnou konverzáciou
 • poradenstvo pri spôsoboch učenia sa, k výučbe poskytujeme vlastné materiály, ktoré sú variabilné podľa Vašich požiadaviek a konkrétneho cieľa, na ktorý sa pri učení chcete zamerať