Výučba nemčiny

Kurzy nemčiny pre deti

 • (vekové kategórie 5-18 rokov)

 • skupinové kurzy

 • doučovanie pre všetky typy škôl – ZŠ, SŠ, VŠ, pomoc s domácimi úlohami, projektami, skúšanie, gramatika, konverzácie

 • príprava na komisionálne skúšky

Kurzy nemčiny pre dospelých

 

 • (všetky vekové kategórie, skupinové i individuálne kurzy)

 • výučba nemčiny pre rôzne účely 

  • práca v zahraničí alebo využitie nemčiny v práci na Slovensku (pracovný pohovor v nemčine, základné znalosti potrebné na úspešné zvládnutie pohovorov)

  • štúdium na VŠ – príprava na prijímacie skúšky

  • príprava na maturitné skúšky v nemeckom jazyku na školách na Slovensku

 • materiály: Deutsch für alle – jednoduché zvládnutie od základov až po plynulú komunikáciu

 

 

Firemná výučba

 • skupinové i individuálne kurzy, zameranie na obchodnú a právnu nemčinu

 • bezplatné testovanie vedomostí predtým, než sa rozhodnete pre niektorý z kurzov – formou testu a úvodnou konverzáciou

 • poradenstvo pri spôsoboch učenia sa, k výučbe poskytujeme vlastné materiály, ktoré sú variabilné podľa Vašich požiadaviek a konkrétneho cieľa, na ktorý sa pri učení chcete zamerať

Close Menu