Výučba Angličtiny

Kurzy Angličtiny pre deti

 • (vekové kategórie 5-18 rokov)

 • skupinové kurzy

 • doučovanie pre všetky typy škôl – ZŠ, SŠ, VŠ, pomoc s domácimi úlohami, projektami, skúšanie, gramatika, konverzácie

 • príprava na komisionálne skúšky

Kurzy Angličtiny pre dospelých

 • (všetky vekové kategórie, skupinové i individuálne kurzy)

 • výučba Angličtiny pre rôzne účely

  • práca v zahraničí alebo využitie Angličtiny v práci na Slovensku (pracovný pohovor v Angličitne, základné znalosti potrebné na úspešné zvládnutie pohovorov)

  • štúdium na VŠ – príprava na prijímacie skúšky

  • príprava na maturitné skúšky v Anglickom jazyku na školách na Slovensku

 • Angličtina pre každého – jednoduché zvládnutie od základov až po plynulú komunikáciu

   

Firemná výučba

 • skupinové i individuálne kurzy, zameranie na obchodnú a právnu Angličtinu

 • bezplatné testovanie vedomostí predtým, než sa rozhodnete pre niektorý z kurzov – formou testu a úvodnou konverzáciou

 • poradenstvo pri spôsoboch učenia sa, k výučbe poskytujeme vlastné materiály, ktoré sú variabilné podľa Vašich požiadaviek a konkrétneho cieľa, na ktorý sa pri učení chcete zamerať

Close Menu